23 jul 2021 19:51

Overheidsopdrachten voor de FOD Beleid en Ondersteuning

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel akkoord met het opstarten van meerdere overheidsopdrachten voor het Directoraat-generaal Digitale Transformatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA).

Het betreft de volgende opdrachten:

  • een overheidsopdracht voor diensten voor de ontwikkeling van web content management
  • een overheidsopdracht betreffende het onderhoud, de ondersteuning en uitbreidingen van de serviceplatformen van de Federale Dienstenintegrator
  • een raamovereenkomst via openbare procedure betreffende het Bot platform “as a managed service"