06 sep 2019 18:01

Overheidsopdrachten voor de FOD BOSA

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Sophie Wilmès akkoord met drie overheidsopdrachtendossiers voor de FOD Beleid en Ondersteuning.

Het gaat om:

  • de lancering van een overheidsopdracht voor de levering en plaatsing van archiefrekken, gegalvaniseerde rekken, mobiele rekken, bibliotheekrekken en palletrekken via de openbare procedure
  • de lancering van een overheidsopdracht voor de levering van mobiele terminals voor communicatie (gsm’s, smartphones en tablets) aan klanten via de openbare procedure
  • een bestelling op een raamovereenkomst voor een consultatieopdracht voor het Business Intelligence Competence Center (BICC) van de FOD BOSA