25 jul 2003 17:00

Overheidsopdrachten voor de FOD Financiën

De Ministerraad heeft de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, de toelating gegeven om een algemene offerteaanvraagprocedure op te starten voor verschillende overheidsopdrachten van leveringen voor de Federale Overheidsdienst Financiën.

De Ministerraad heeft de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, de toelating gegeven om een algemene offerteaanvraagprocedure op te starten voor verschillende overheidsopdrachten van leveringen voor de Federale Overheidsdienst Financiën.

Het gaat om de volgende overheidsopdrachten: - bijstand voor de inwerkingstelling van een oplossing van datawarehouse, datamining en risicoanalyse (punt 9); - bijstand voor de inwerkingstelling van een systeem voor geïntegreerde verwerking voor het geheel van de operaties en/of transacties behandeld in het kader van de "Eenheid fiscaliteit en invordering" (punt 10); - bijstand voor de inwerkingstelling van een oplossing voor de patrimoniale gegevensbank (punt 11); - de projecten "Dorothée" en "Dominique" (punten 12-13), die de gegevensuitwisseling met de burger moeten verbeteren; - het project "DHCP, DNS, WINS en Active Directory", dat betrekking heeft op de informaticasystemen in het algemeen, onder meer op het vlak van veiligheid, mobiliteit en standaardisering (punt 15); - het project "Identity Management", dat een oplossing moet bieden voor het beheer van de identiteiten van gebruikers van informaticasystemen (punt 16); - het project "Park Management", dat een beheerstool is voor het informaticapark (punt 17); - het project "Atlas", met het oog op het creëren van een opslag- en archiveringsinfrastructuur (punt 18); - bijstand voor de inwerkingstelling van een oplossing van "Citizen Relationship Management", die de betrekkingen met de belastingplichtigen en de burgers moet verbeteren (punt 19); - het project "Relational Data Center", dat een gecentraliseerd opslagsysteem omvat van de gegevens van alle administraties van Financiën (punt 20); - het project "Finform", dat de burgers elektronische formulieren ter beschikking stelt (punt 21); - het project "Paperless Douane", waardoor alle douaneverrichtingen elektronisch uitgevoerd kunnen worden (aangiften, betalingen, controles, enz.) (punt 22); - de implementatie van de applicatie- en technische architectuur voor de elektronische douane (punt 23). Deze opdrachten hebben betrekking op grootscheepse projecten die de nieuwe informatica-infrastructuur van de FOD Financiën moeten vormen.