24 jun 2016 14:25

Overheidsopdrachten voor de FOD Financiën

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt akkoord met twee overheidsopdrachten voor de FOD Financiën: een over het onderhoud, ontwikkelen en testen van applicaties en de andere over de financiering van een systeem van automatische inlichtingenuitwisseling met niet-Europese belastingadministraties.

De eerste overheidsopdracht bevat de uitbreiding van de onderhoud en development teams van de FOD Financiën met externe teams en profielen (task manager, technical architect, business analyst, junior JEE-technologied developer en senior JEE-technologied developer). Daarnaast wordt ook het test team uitgebreid met een extern team met verschillende profielen (tester, testtooldeskundige, testmethodologiedeskundige en quality assurance coördinator). 

De tweede overheidsopdracht bevat, op vraag van het Forum on Tax Administration (FTA), de financiering van de ontwikkeling en het onderhoud van het Common Transmission System (CTS) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Hierdoor kunnen automatische uitwisselingen van inlichtingen met, voorlopig, meer dan 60 niet-Europese landen op een beveiligde manier gebeuren.