07 okt 2016 16:19

Overheidsopdrachten voor de FOD Financiën: vervanging van de mainframe-infrastructuur en vernieuwing van het scanningsplatform

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt akkoord met de twee overheidsopdrachten voor de FOD Financiën.

Het gaat om de volgende dossiers:

  • de toekenning van de overheidsopdracht voor de vervanging van de mainframe-infrastructuur GCOS8
  • het opstarten van een open offerteaanvraag voor de vernieuwing van het scanningsplatform