21 jun 2024 16:27

Overheidsopdrachten voor de FOD Justitie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt akkoord met het plaatsen van negen overheidsopdrachten voor de FOD Justitie om de continuïteit van de diensten te garanderen, in toepassing van de omzendbrief van 29 april 2024 betreffende de begrotingsbehoedzaamheid.

Concreet betreft het volgende opdrachten:

  • de aankoop van kledij voor penitentiaire bewakingsagenten
  • een aanvullende dotatie van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) ter versterking van de strijd tegen drugs
  • een versterking van het personeel met een program process manager
  • een versterking van het personeel met een developer en een applicatiearchitect
  • een toelage aan sociaal-juridisch huis vzw Casa Legal
  • de verlenging van diensten voor mobiele telefonie
  • de verlenging van prestaties in het kader van de toepassing JustAct
  • de ophaling en verwerking van afval
  • de verlenging van softwarelicensies