19 sep 2003 19:00

Overheidsopdrachten voor Defensie

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het gunnen van verschillende overheidsopdrachten in het kader van de begrotingsdiscipline (*).

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het gunnen van verschillende overheidsopdrachten in het kader van de begrotingsdiscipline (*).

Het gaat om overheidsopdrachten voor de levering van goederen of diensten, die dringend noodzakelijk zijn voor de goede werking van het departement Defensie. (*) opgelegd door de Ministerraad van 21 februari 2003.