03 apr 2009 11:53

Overheidsopdrachten voor Defensie

Uitbating en onderhoud van de technische installaties van diverse kwartieren van Defensie

Uitbating en onderhoud van de technische installaties van diverse kwartieren van Defensie

De ministerraad gaf toelating aan minister van Defensie Pieter De Crem om tien overeenkomsten af te sluiten via meerjarige overheidsopdrachten voor de uitbating en het onderhoud van de technische installaties van diverse kwartieren van Defensie.

Die overeenkomsten moeten een goed functionerende en correct onderhouden infrastructuur verzekeren die het personeel toelaat onder alle omstandigheden zijn professionele taken in optimale omstandigheden te vervullen.

Het gaat om volgende installaties:

  • de verwarming, de ventilatie, de airconditioning en de koelinstallatie (of HVAC-installaties)
  • de eenheden van energieproductie en afvalverwerking,
  • de diverse technische uitrustingen (liften, koelkasten,...)