04 dec 2009 12:04

Overheidsopdrachten voor Defensie

Moderniseringsprogramma van de AWACS-vloot en consolidatieprogramma voor de multifunctionele fregatten

Moderniseringsprogramma van de AWACS-vloot en consolidatieprogramma voor de multifunctionele fregatten

De ministerraad gaat akkoord met de schijf 2009 van het dringend minimum plan van investeringen in materieel voor defensie.

De ministerraad heeft minister van Landsverdediging Pieter De Crem toestemming gegeven om het vierde moderniseringsprogramma (Follow-On Upgrade Programme) voor de AWACS-vloot af te sluiten via het protocolakkoord afgesloten tussen de NAPMO-landen (NATO Airborne Early Warning and Control Programme Management Organisation).

De ministerraad heeft de minister van Landsverdediging ook belast met het afsluiten van een  consolidatieprogramma voor de multifunctionele fregatten van de marinecomponent, via de Belgisch-Nederlandse Samenwerkingsovereenkomst BENESAM.