24 mei 2012 17:47

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad stemt in met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om overheidsopdrachten voor Defensie uit te schrijven of te gunnen:

  • een overheidsopdracht om ervaren en gekwalificeerd technisch personeel ter beschikking te stellen van de logistieke eenheden van de Marinecomponent (2013-2016)
  • een overheidsopdracht voor het onderhoud van de Overhead Weapon Station (OWS) DF30 van de versie Armored Infantry Vehicle DF30, de optische instrumenten van de toren DF90 van de versie AIV DF90 en de observatie-instrumenten van alle versies AIV PIRANHA IIIC (2012-2015)
  • een overheidsopdracht (2012-2016) voor de basisopleiding en periodieke training voor de bemanning van de 90 NFH (Full Flight Simulator + Virtual System Trainer)
  • een overeenkomst met de firma TOTAL Belgium nv voor de levering van brandstof voor reactiemotoren F-35 via het Central European Pipeline System (CEPS) om te voorzien in de behoeften van Defensie en derden (geschat op 47 500 m³ per jaar in 2012 en 2013)