06 jul 2012 18:09

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad geeft minister van Landsverdediging Pieter De Crem de toestemming om een aantal overheidsopdrachten uit te schrijven:

  • een opdracht voor de aankoop en de integratie van 70 op afstand bediende wapensystemen (Self-protection Systems) om de bescherming van de Light Multipurpose Vehicles (LMV met RPK) tijdens operaties te verbeteren en aanverwante diensten
  • een opdracht voor de aankoop van verschillende types van multifunctionele karabijnen met accessoires, samen met een contract tegen prijslijst voor de aankoop en het onderhoud van wisselstukken
  • een opdracht voor de aankoop van vier bijkomende Sensor Pods van het type SNIPER ATP-SE, de aanpassing van software van de sensor pods tot dezelfde standaard en de levering van logistieke steun
  • een opdracht voor de aankoop van twee patrouillevoertuigen (Ready Duty Ship) voor de marinecomponent
  • een opdracht voor de aankoop van luchtgrond wapensystemen wegens de operatie Unified Protector in Libië