12 dec 2012 15:25

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een aantal overheidsopdrachten voor Defensie te gunnen of uit te schrijven.

De ministerraad gaat akkoord met:

  • de gunning van een overheidsopdracht voor de aankoop van 13 crashtenders voor vliegbasissen
  • de gunning van een overheidsopdracht voor de aankoop van 90 mm munitie voor verschillende types voor training met de Armoured Infantry Vehicle (AIV) Direct Fire (DF) 90
  • het uitschrijven van een overheidsopdracht voor de inrichting van een cleanroom in het Militair Hospitaal Koniging Astrid in Neder-Over-Heembeek