17 jul 2015 19:04

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met het opstarten van twee overheidsopdrachtenprocedures.

Het gaat om de volgende overheidsopdrachten:

  • vernieuwing van de meerjarige overeenkomst voor de aankoop en de levering van brandstof (Jet A-1 en F-34) ten behoeve van de vliegtuigen en helikopters van Defensie voor 2016-2019
  • vernieuwing van de meerjarige overeenkomst voor het verstrekken van reisbureaudiensten ten voordele van Defensie voor 2016-2019