11 sep 2015 15:16

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad verleent toestemming aan minister van Defensie Steven Vandeput om twee overheidsopdrachtenprocedures op te starten en heeft kennis genomen van een informatienota met betrekking tot een overheidsopdracht voor "smartvesten".

De eerste procedure slaat op het afsluiten van een open overeenkomst voor de aankoop van componenten en diensten voor de Anti-Fortification Anti-Blindé Medium range (AFAB-MR) via de Land Combat Missile Support Partnership van NATO Support Agency, voor de levensduur van het systeem.

De tweede procedure heeft betrekking op een open meerjarige overeenkomst voor de levensduur van het materiaal, de ondersteuning en de noodzakelijke herstellingen om de operationele werking van de SatCom WGS (Wideband Global SatCom) terminals van de Belgische Defensie en het Luxemburgse leger te verzekeren. De satellietcommunicatiemiddelen worden ingezet in de ontplooiingszones van de hoofdkwartieren (HK) en de eenheden van Defensie, hoofdzakelijk buiten het Belgische grondgebied.

De ministerraad heeft anderzijds kennis genomen van een informatienota met betrekking tot de overheidsopdracht voor de verwerving van "Smartvesten" Incl "C4I  for Vehicle" voor het soldaatsysteem BEST via een internationale samenwerking binnen het bestaande Beneluxakkoord.