08 dec 2017 12:59

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met het opstarten van twee overheidsopdrachten. 

Het gaat om volgende dossiers:

  • een opdracht rond een punctuele aankoop van trainingsmaterieel voor duelsimulatie ("DUEL SIM") met bijhorende controleapparatuur en debriefingcapaciteit voor uitgestegen militairen en hun gevechtsvoertuigen
  • een meerjarige overeenkomst (2018-2022) voor de verwerving van "Collective Range Target Systems" (CRTS), systemen die een collectieve schiettraining mogelijk maken