11 dec 2020 15:34

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met het opstarten van twee overheidsopdrachten voor Defensie. 

Het gaat om: 

  • Het afsluiten van een meerjarige overeenkomst voor de levensduur van het wapensysteem PANDUR gelinkt aan de passieve beschermingsupgrade van het voertuig. Het contract voor het wapensysteem PANDUR zal verzekeren dat de passieve bescherming van deze voertuigen op het vereiste niveau blijft, zodat deze capaciteit blijft bijdragen aan de collectieve veiligheid. België blijft door middel van deze ontplooibare capaciteit een betrouwbare partner op het internationale toneel.
     
  • Een onderhoudscontract van diensten en leveringen voor het Wide Area Surveillance System (WASS) van de luchtmachtbasis in Kleine-Brogel. Dit onderhoudscontract garandeert een hoge graad van beveiliging van onze operationele zones.