22 dec 2017 17:01

Overheidsopdrachten voor defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de lancering van twee procedures van overheidsopdrachten.

Het gaat meer bepaald om:

  • een meerjarige raamovereenkomst (2018-2028) van diensten voor de uitbesteding (outsourcing) van de facilitaire diensten (FM) voor het Kwartier Kamp Elsenborn, waarbij ten laatste twee jaar na de start van het contract een tussentijdse evaluatie zal plaatsvinden die bepaalt of het contract zal worden verdergezet 
  • het leveren van petroleumproducten (gasolie voor verwarming en motorbrandstoffen) in opslagtanks van de overheidsdiensten voor een periode van vier jaar