06 jul 2018 16:27

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de lancering van vier overheidsopdrachten voor Defensie.

Het gaat om de volgende dossiers:

  • een overheidsopdracht voor vier jaar (2018-2022) voor de aankoop en de leasing van meer dan 85.000 pc’s ten behoeve van Defensie en andere aanbestedende overheden
  • een overheidsopdracht voor de verwerving van 15 Laser Target Designators/Markers (LTD/LTM)
  • een overheidsopdracht voor de aankoop van twee Route Clearance Package (RCP) voor de operationele gevechtsgenie en het plaatsen van een meerjarige open overeenkomst voor de levensduur van het materieel voor de technische assistentie. RCP’s zijn voertuigen die gebruikt worden om terreinen en wegen te inspecteren op allerlei springtuigen
  • een overheidsopdracht voor een meerjarige overeenkomst van diensten (2019-2022) tegen prijslijst betreffende reclamebureaudiensten ten voordele van Defensie