08 jul 2022 16:55

Overheidsopdrachten voor Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Ludivine Dedonder akkoord met het opstarten van twee overheidsopdrachten voor Defensie.

Het gaat om de aankoop en ondersteuning van polyvalente tuigen voor de militaire Geniecapaciteit, in het kader van het federaal herstel- en transitieplan. De recente overstromingen in de zomer 2021 hebben aangetoond dat Defensie een urgente behoefte heeft om de huidige vloot polyvalente tuigen versneld te vervangen. Deze tuigen passen volledig in de filosofie van een dual use. Enerzijds kan Defensie snel inzetbaar zijn voor de opdracht ‘hulp aan de natie’. Anderzijds blijft Defensie klaar om met haar eigen middelen ingezet te worden voor operaties in het buitenland.

Na de eerdere bestelling van 6 tuigen in 2021, wordt nu de goedkeuring gegeven om ook de 3 bijkomende tuigen te bestellen in het kader van de vrijgemaakte middelen voor Defensie uit het federaal herstel en transitieplan. De bestelling van in totaal 9 tuigen past volledig in de politiek van Minister Dedonder om Defensie beter en sneller inzetbaar te maken in geval van crisissen, onder meer met militair materieel dat eveneens geschikt is om bij civiele crisissen in eigen land snel te worden ingezet. Deze goedkeuring is een van de concrete uitwerkingen van die snellere inzetbaarheid in het kader van ‘hulp aan de natie’ en het opzetten van een centrale logistieke hub van waaruit de nodige mensen en middelen kunnen worden uitgestuurd.

De tweede overheidsopdracht gaat om de verwerving van medische goederen en diensten met het oog op het meer efficiënt en flexibel maken van de bestellingen om sneller te kunnen voldoen aan de behoeften van de Medische Component en haar personeel.