07 okt 2016 16:19

Overheidsopdrachten voor Defensie: cryptografische toestellen voor de M-fregatten en valschermen voor de Paracommando's

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de opstart van twee overheidsopdrachten voor Defensie. 

Het gaat om de volgende opdrachten:

  • De aankoop van cryptografische toestellen, de bijhorende controle software en diens onderhoud (2017-2020), voor de verbinding van tactische gegevens aan boord van de M-fregatten. Het contract wordt afgesloten met de Amerikaanse regering door het Belgian Military Supply Office via twee Letters of Offer and Acceptance.
  • De bestelling van valschermen met automatische opening van het type AERAZUR-EPC voor de paracommando's via NATO Support and Procurement Agency (NSPA)