28 nov 2021 18:34

Overheidsopdrachten voor Fedasil

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi akkoord met het opstarten van twee overheidsopdrachten voor Fedasil. 

De eerste overheidsopdracht betreft de e-government, integration, middleware and data access services voor 'Match-IT Work Packages 6'.

De tweede overheidsopdracht heeft betrekking tot het verlenen van cateringdiensten bij Fedasil voor personeel en bewoners.