15 sep 2023 16:37

Overheidsopdrachten voor Fedasil

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor akkoord met de verlenging van een overheidsopdracht en de gunning van een tweede opdracht voor Fedasil in het kader van de opvang van asielzoekers.

Het door het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (FEDASIL) beheerde opvangnetwerk is sterk verzadigd en het agentschap doet sinds 2020 een beroep op privé-operatoren, die een belangrijke partner in het opvangsysteem zijn geworden.

In de context van deze hoge druk op het opvangnetwerk wordt de overheidsopdracht voor de locatie Luik-Saint-Joseph in het kader van de bestaande raamovereenkomst ​​​​​​​verlengd tot 31 december 2023 en wordt een tweede overheidsopdracht afgesloten voor de site Braine-Le-Comte.