23 okt 2008 13:39

Overheidsopdrachten voor FOD Binnenlandse Zaken

Overheidsopdrachten voor de geïntegreerde politie

Overheidsopdrachten voor de geïntegreerde politie

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael om twee overheidsopdrachten uit te schrijven voor de implementatie en het onderhoud van de software en het exploitatieplatform voor de weddedossiers en de loonverwerking van de personeelsleden van de geïntegreerde politie. Het gaat om:

  • wijzigingsclausule 2 voor de aanpassing van de overheidsopdracht aan de nieuwe behoeften van de lokale politiezones: decentralisatie van de loonmotor, opleiding van HR verantwoordelijken, nieuwe ingebruikstelling, herberekening van loongegevens...
  • een overheidsopdracht met onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met de firma Ernst & Young om de diensten 'change management/consultancy' van de bestelbon van 18 februari 2008 die nog niet zijn uitgevoerd, verder te zetten.