25 jul 2003 17:00

Overheidsopdrachten voor Landsverdediging

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad, in het kader van de begrotingsdiscipline, akkoord met verschillende overheidsopdrachten die noodzakelijk zijn voor de realisatie van de continuïteit van de openbare dienst bij het departement Defensie.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad, in het kader van de begrotingsdiscipline, akkoord met verschillende overheidsopdrachten die noodzakelijk zijn voor de realisatie van de continuïteit van de openbare dienst bij het departement Defensie.

Deze dossiers hebben onder meer betrekking op het bouwen van een communicatiecentrum in Zeebrugge, een opslagplaats in Ieper of nog de aankoop van geluidsreducerende hoofdtelefoons.