24 okt 2003 17:00

Overheidsopdrachten voor Landsverdediging

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het lanceren van drie overheidsopdrachten (*).

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het lanceren van drie overheidsopdrachten (*).

Deze overheidsopdrachten zijn noodzakelijk voor de realisatie van de continuïteit van de openbare dienst bij het departement Defensie. Het gaat meer bepaald om het dagelijks en routinebeheer van dringende administratieve zaken, waarvoor geen nieuw initiatief van de regering is vereist, en die met het oog op de continuïteit van het gezag van de uitvoerende macht moeten worden behandeld. (*) in het kader van de begrotingsdiscipline opgelegd door de Minister van Begroting in een omzendbrief van 6 maart 2003.