06 mrt 2009 16:52

Overheidsopdrachten voor landsverdediging

Onderhoudscontracten voor boorduitrusting van de C130H

Onderhoudscontracten voor boorduitrusting van de C130H

De ministerraad heeft minister van Landsverdediging Pieter De Crem de toestemming gegeven om twee overheidsopdrachten uit te schrijven voor onderhoudscontracten voor boorduitrusting van de C130H.

De eerste overheidsopdracht betreft het onderhoud van  het zelfbeschermingssysteem van de C130H en de bijhorende gronduitrusting. De tweede opdracht betreft het radardetectiesysteem CATS-100, een component van het zelfbeschermingssysteem.