23 dec 2008 11:00

Overheidsopdrachten voor Landsverdediging

Uitbating en onderhoud van technische installaties

Uitbating en onderhoud van technische installaties

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een overheidsopdracht uit te schrijven voor maritieme transporten van militair materiaal tijdens oefeningen en operaties van Landsverdediging in 2009.