09 mei 2008 15:45

Overheidsopdrachten voor landsverdediging

Uitschrijving van overheidsopdrachten voor Landsverdediging

Uitschrijving van overheidsopdrachten voor Landsverdediging

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter Decrem om een aantal overheidsopdrachten voor Landsverdediging uit te schrijven.

  • Een overheidsopdracht voor een overeenkomst van onbepaalde duur voor assistentie op de meetinstumenten Local area network-Wide area network (LAN-WAN).
  • Een overheidsopdracht voor een overeenkomst van beperkte duur voor het onderhoud van de rembarelen voor de vliegtuigen van de Luchtcomponent. Het gaat om een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met de firma ESCO Headquarters (USA).
  • Een overheidsopdracht voor een overeenkomst van onbepaalde duur voor technische assistentie, onderhoud en wisselstukken voor een deel van de integrated mine counter measures system die Atlas levert aan boord van de tripartite mijnenjagers, en voor software van de team training facility van de mijnenjachtsimulator van EGUERMIN (*).
  • Een overheidsopdracht voor een overeenkomst van onbepaalde duur voor de levering van technische assistentie, onderhoud en wisselstukken voor het deel van de integrated mine counter measures system die Thales underwater systems levert aan boord van de tripartite mijnenjagers die de Belgische marine onderhoudt.  

* Belgisch-Nederlandse mijnenbestrijdingsschool Eguermin