27 jan 2010 16:35

Overheidspersoneel

75% tussenkomst in de collectieve hospitalisatieverzekering voor personeelsleden van federale overheidsdiensten

75% tussenkomst in de collectieve hospitalisatieverzekering voor personeelsleden van federale overheidsdiensten

De tussenkomst van de federale overheid in de premies voor collectieve verzekeringen voor hospitalisatie en gezondheidszorg wordt vanaf 1 januari 2010 tot 75% verhoogd. De ministerraad heeft de beslissing uit het sectoraal akkoord voor 2009-2010 op initiatief van minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte bekrachtigd.