13 sep 2002 17:00

Overheveling naar de Gewesten van de jongeren tewerkgesteld in het kader van het Grootstedenbeleid

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister belast met het Grootstedenbeleid, en Mevr. Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, nam de Ministerraad kennis van een mededeling betreffende de overname van de overeenkomsten die door de Gewestelijke overheid werd gesloten binnen het kader van de Federale globale plannen door de Administratie grootstedenbeleid (*).

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister belast met het Grootstedenbeleid, en Mevr. Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, nam de Ministerraad kennis van een mededeling betreffende de overname van de overeenkomsten die door de Gewestelijke overheid werd gesloten binnen het kader van de Federale globale plannen door de Administratie grootstedenbeleid (*).

In het kader van de uitvoering van het « Rosetta »-plan, werd het Grootstedenbeleid de verplichting opgelegd om 150 jongeren te werk te stellen. Een administratieve cel van het Federale Grootstedenbeleid werd opgericht die nu op kruissnelheid draait. Met het akkoord met de Gewesten, werd beslist tot de overheveling van het beheer van de 150 jongeren die werden aangeworven bij de uitvoering van dat plan. (*) zie eveneens persbericht nr. 15 van de Raad van die dag.