17 jul 1998 17:00

Overheveling van federale ambtenaren naar het Vlaamse Gewest