19 mrt 2004 16:00

Overkoepeling van het Luxemburgstation

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, nam de Ministerraad akte van een mededeling rond de financiering van het bouwen van een overkoepeling boven het Luxemburgstation te Brussel.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, nam de Ministerraad akte van een mededeling rond de financiering van het bouwen van een overkoepeling boven het Luxemburgstation te Brussel.

De tussenkomst van de Belgische Staat, ten belope van 9.925.656 EUR, voorzien in het Protocol van overeenkomst (*) afgesloten met de Europese Gemeenschappen, was bestemd voor de neutralisatie van de BTW op de constructiekosten van de overkoepeling. Deze tussenkomst heeft aanleiding gegeven tot stortingen, door de projectontwikkelaar, van BTW-regularisaties toerekenbaar aan deze staatstussenkomst. Er rest dus nog een niet-gebruikt saldo van 79.371 EUR in het voordeel van België. Er werd besloten het niet opgebruikte saldo te bestemmen voor de uitputting van voormelde tussenkomst, in het kader van de verdere eindafwerking van de overkoepeling. (*) van 23 juli 1998.