12 jul 1996 17:00
Hoort bij Persbericht

Overlevingsfonds voor de Derde Wereld en oprichting van een werkgroep
i.v.m. NGO-cofinanciering