23 okt 2002 17:00

Overname van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad twee voorontwerpen van wet goed waardoor de overnameovereenkomsten van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen, tussen de Beneluxstaten en respectievelijk de Republiek Hongarije en Roemenië (*), aan het Parlement kunnen worden voorgelegd.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad twee voorontwerpen van wet goed waardoor de overnameovereenkomsten van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen, tussen de Beneluxstaten en respectievelijk de Republiek Hongarije en Roemenië (*), aan het Parlement kunnen worden voorgelegd.

Deze overeenkomsten hebben tot doel de overname te regelen door de respectievelijk overeenkomstsluitende partijen van personen die niet of niet meer voldoen aan de op het grondgebied van de overeenkomstsluitende partijen geldende voorwaarden voor binnenkomst of verblijf. Het betreft zowel eigen onderdanen, die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden van binnenkomst of verblijf van de verzoekende staat (de verzoekende overeenkomstsluitende partij), als onderdanen van derde landen die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst of verblijf van de verzoekende staat wanneer kan aangetoond worden dat ze op het grondgebied van de aangezochte staat (de aangezochte overeenkomstsluitende partij) hebben verbleven. (*) ondertekend te Luxemburg op 23 januari 2002 en te Boekarest op 6 juni 1995.