13 mei 2005 17:00

Overname van onregelmatig verblijvende personen

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen en het uitvoeringsprotocol (*).

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen en het uitvoeringsprotocol (*).

De overeenkomst regelt de overname van personen die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden die op het grondgebied van bovenstaande landen op het vlak van binnenkomst en verblijf gelden. Daarnaast legt het de doorgeleiding van de personen vast, die moeten worden gerepatrieerd. De regeling betreft zowel de eigen onderdanen als de onderdanen van derde landen die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst en verblijf, wanneer kan worden bewezen of aannemelijk gemaakt dat ze vanuit het grondgebied van de aangezochte overeenkomstsluitende partij rechtstreeks op het grondgebied van de verzoekende overeenkomstsluitende partij zijn binnengekomen. De doorgeleiding van de onderdanen van derde landen is eveneens mogelijk. (*) ondertekend te Bern op 12 december 2003.