05 jun 2009 18:03

Overnameplan Kaupthing

Premier Herman Van Rompuy verheugt er zich over dat voor de Kaupthing-klanten een einde komt aan een slopende en lange periode van onzekerheid.

Premier Herman Van Rompuy verheugt er zich over dat voor de Kaupthing-klanten een einde komt aan een slopende en lange periode van onzekerheid.

Nu een meerderheid van banken-kredieteisers heeft ingestemd met het overnameplan is de weg geëffend voor de verdere afwikkeling van de procedure zodanig dat de klanten binnen afzienbare tijd opnieuw over al hun spaarcenten zullen kunnen beschikken.
De regering heeft hiertoe vandaag ook ingestemd met het ontwerp van leningovereenkomst tussen België en het Groothertogdom Luxemburg. Om de overname door de Britse groep Blackfish Capital te vergemakkelijken leent België 160 miljoen euro aan het Groothertogdom, dat er evenveel middelen aan toevoegt. De samenwerking tussen de Belgische en de Luxemburgse regering verliep vanaf de eerste dag vlekkeloos.
De structuur van het reddingsplan dat het vandaag gehaald heeft, is nagenoeg dezelfde als degene die in december vorig jaar werd uitgewerkt onder impuls van toenmalig premier Leterme. De Kaupthing-klanten hebben niet alleen veel te danken aan de inzet van Yves Leterme, ook Groep K verdient lof. Ik heb een hardnekkige, maar immer correcte belangengroepering leren kennen.