05 sep 2003 17:00

Overplaatsing naar het Ministerie van Landsverdediging

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de overplaatsing van sommige personeelsleden van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie naar het Ministerie van Landsverdediging.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de overplaatsing van sommige personeelsleden van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie naar het Ministerie van Landsverdediging.

Het ontwerp beoogt de situatie van de loopbaan van de voormalige sectiechefs van de Radio Maritieme Dienst te regelen. Het maakt de herwaardering in niveau van sommige personeelsleden mogelijk en dit met terugwerkende kracht tot 1 november 2001. Slechts enkele personeelsleden komen hiervoor in aanmerking. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 2001.