09 mei 2003 17:00

Overplaatsing van personeel

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de overplaatsing van de heer Francis Bido van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu naar de Waalse Regering, die een gunstig advies heeft gegeven.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de overplaatsing van de heer Francis Bido van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu naar de Waalse Regering, die een gunstig advies heeft gegeven.

De heer Bido was programmeringsanalist bij de FOD Volksgezondheid.