07 feb 2003 16:00

Overstromingen eind 2002 en begin 2003 - stand van zaken

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een verslag goed waarin de acties worden opgesomd die werden ondernomen naar aanleiding van de overstromingen van eind 2002 en begin 2003.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een verslag goed waarin de acties worden opgesomd die werden ondernomen naar aanleiding van de overstromingen van eind 2002 en begin 2003.

1) Informatiemaatregelen A) Groen telefoonnummer Uit de statistieken blijkt dat de slachtoffers en de gemeenten steeds minder een beroep doen op het groen telefoonnummer. Week van 20/01 tot 24/01: - 24 oproepen van gemeentebesturen; - 146 oproepen van particulieren waarvan 17 oproepen tussen 17 uur en 20 uur. Week van 27/01 tot 31/01: - 8 oproepen van gemeentebesturen; - 40 oproepen van particulieren waarvan 4 oproepen tussen 17 uur en 20 uur. Gezien het uiterst beperkt aantal oproepen tussen 17 uur en 20 uur zal de werking van deze help desk, ingesteld binnen de FOD Binnenlandse Zaken, beperkt worden tot de normale diensturen (8 uur tot 17 uur) vanaf 10 februari. B) Informatiesessies 1) bestemd voor het gemeentepersoneel Elke Gouverneur heeft ervoor gezorgd dat de gemeenteambtenaren de nodige informatie krijgen. Bepaalde gemeenten die betrokken waren bij de voorgaande erkenningen (september 2002) beschikten trouwens reeds over correct geïnformeerd personeel. 2) bestemd voor de slachtoffers Hoewel de gemeenteoverheden via de ministeriële omzendbrief op de hoogte gebracht werden van de mogelijkheid om informatiesessies te organiseren in hun gemeente, hebben weinig van hen dergelijke sessies gevraagd, ondanks de herinnering die hen gestuurd werd door de meeste provincies. Deze sessies vonden evenwel plaats: - voor Vlaams- Brabant, in de meest getroffen gemeenten; - voor de provincie Antwerpen, in de gemeente Puurs; - voor Oost- Vlaanderen, in de gemeenten Geraardsbergen, Ninove, Denderleeuw, Hamme, Erpe-Mere en Sint-Martens-Latem. Er zal ook een informatiesessie plaatsvinden in Gent; - de provincie Luxemburg heeft een sessie voorzien in Hotton, op14 februari. 2) Maatregelen bestemd om de vergoedingsprocedure te versnellen A) Wat het personeel betreft 1° Administratief personeel De door de Ministerraad goedgekeurde procedures voor de aanwerving van de 20 bestuursassistenten, werden gestart. De laatste selectietest van de personeelsleden zal plaatsvinden op 13 februari in de provincie Waals-Brabant. In Vlaams- Brabant zullen er nieuwe personeelsleden aan het werk zijn vanaf 6 februari en in de provincie Antwerpen vanaf 10 februari. De andere contractuele personeelsleden zullen geleidelijk aan in dienst treden. Zij zouden allemaal in dienst moeten zijn tegen 21 februari. 2° Technisch personeel De Regie der Gebouwen heeft de definitieve lijst bezorgd van de experts die ter beschikking gesteld zijn van de Gouverneurs. De Directie Rampenschade van de FOD Binnenlandse Zaken heeft opleidingssessies georganiseerd voor deze nieuwe experts. 3° Rendement van het provinciepersoneel Voorgaande dossiers In januari 2003 hebben de Gouverneurs 233 vergoedingsbeslissingen genomen. Dit is een redelijk laag cijfer. Maar er moet onderlijnd worden dat de diensten van de Gouverneurs het grootste deel van de maand januari besteed hebben aan de controle en het in orde brengen van de dossiers die ingediend werden naar aanleiding van de erkenningen van september 2002: de meeste van de dossiers zijn in de provincies toegekomen op het einde van het haar 2002 en een groot deel van deze dossiers waren onvolledig. Bovendien hebben zij, naar aanleiding van de verspreiding van het gepersonaliseerde informatieblad waarop met name de gegevens van de provinciale diensten vermeld stonden, veel tijd besteed aan het beantwoorden van telefonische informatieaanvragen, zowel van de gemeenteoverheden als van de slachtoffers. Dossiers betreffende de overstromingen van 29 december 2002 tot 4 januari 2003 Tot op heden werden zeer weinig aanvragen ingediend betreffende deze overstromingen. De reden ervan is gekend: in geval van overstromingen. is de schade in haar totaliteit vaak pas zichtbaar enkele weken nadat het water weggetrokken is en de slachtoffers sturen liever dossiers op die alle schade, die zij geleden hebben, omvatten. Hieronder vindt u het aantal ingediende dossiers per provincie: