04 nov 2011 11:22

OVSE

Vrijwillige bijdrage aan de Organsiatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa

Vrijwillige bijdrage aan de Organsiatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere om een vrijwillige bijdrage van 300 000 euro te schenken aan de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) voor de financiering van een aantal projecten:

 • Community Security Initiative Kyrgyzstan 
  Het  project zal de Kirgizische politie ondersteunen bij het aanpakken van de veiligheidssituatie na de crisis van juni 2010.
 • Fund for Enhancing the Diversification of Election Observation Missions
  Het fonds werd in 2001 opgericht om de geografische samenstelling van de verkiezingswaarnemingsmissies te diversifiëren. 
 • Prevention of exploitation and trafficking of the unaccompanied and
  separated migrant children from Afghanistan and of other children on the move in the Balkans (Albanië, Bosnië-Herzegovina)
  Het project wil de uitdagingen aanpakken van de migratie van Afghaanse en andere kinderen die niet begeleid en zonder papieren reizen in de Balkan en mogelijk slachtoffer zijn of dreigen te worden van mensenhandel. 
 • Mediterranean Partners for Cooperation: Participatory Workshops of Environment and Security issues in the Southern Mediterranean
  Region 

  De voorgestelde activiteit is een follow-up van het Valencia Seminar on Water Scarcity, Land Degradation and Desertification in the Mediterranean Region van december 2007. De workshops zullen milieuproblemen identificeren die een invloed hebben op de veiligheid en de mogelijke gevolgen van het veiligheidsbeleid voor het milieu. 
 • Programme on Increased Participation of Women in
  Politics
  Het project steunt de OVSE-lidstaten in de hervorming van hun wetgeving en beleid, met het oog op een grotere gelijkheid tussen man en vrouw in de deelname aan het openbare en politieke leven. 
 • Enhancing Inland Transport Security 
  Het project bevordert een beter begrip van de uitdagingen op het vlak van transportveiligheid en bijdragen tot verbetering van de coördinatie en doeltreffendheid van nationale en internationale inspanningen ter zake.