27 apr 2007 17:00

Paleis voor Schone Kunsten

Hernieuwing van het mandaat van de directeur-generaal van het Paleis voor Schone Kunsten

Hernieuwing van het mandaat van de directeur-generaal van het Paleis voor Schone Kunsten

De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat eerste minister Guy Verhofstadt voorstelde over de hernieuwing van het mandaat van de directeur-generaal van het Paleis voor Schone Kunsten. Het mandaat van de heer Paul Dujardin, directeur-generaal, wordt vanaf 1 januari 2008 verlengd voor zes jaar.