08 nov 2002 16:00

Paleis voor Schone Kunsten en Koninklijk Museum voor Schone Kunsten

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, ging de Ministerraad akkoord met het opvoeren van de afrekening van de aan gang zijnde werkzaamheden voor de verdere afwerking van het Paleis voor Schone Kunsten (PSK) en van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (KMSK) bij de gewone investeringskredieten van de Regie der Gebouwen.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, ging de Ministerraad akkoord met het opvoeren van de afrekening van de aan gang zijnde werkzaamheden voor de verdere afwerking van het Paleis voor Schone Kunsten (PSK) en van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (KMSK) bij de gewone investeringskredieten van de Regie der Gebouwen.

De Ministerraad nam eveneens kennis van de werken die noodzakelijk zijn voor de vernieuwing van het Paleis voor Schone Kunsten en het Museum voor Schone Kunsten.