23 jun 2021 15:44

Panoramisch zicht en uniek bezoek aan de Space Pole-site in Ukkel met Mathieu Michel

Op woensdag 23 juni 2021 heeft de Regie der Gebouwen een rondleiding georganiseerd op de Space Pole-site in Ukkel met een panoramisch zicht over de volledige site, met inbegrip van de 270 fotovoltaïsche zonnepanelen die geplaatst zijn op de verschillende daken. Tijdens dit bezoek heeft Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de Regie der gebouwen, ook zelf een weerballon opgelaten in de atmosfeer vanaf de volledig nieuwe, pas ingerichte zone waar diwaterstofgas gewonnen wordt. De rondleiding omvatte eveneens een bezoek aan het noordelijk paviljoen dat recent getransformeerd werd tot een zeer goed uitgeruste polyvalente ruimte en aan één van de koepels die voorzien werd van een nieuwe houten anti-condensstructuur bedekt met messing.

De Space Pole-site strekt zich uit over meer dan 11 hectare en brengt er 3 federale instellingen samen: de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB), het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA).

“Het in stand houden van ons patrimonium, zoals hier op de Space Pole in Ukkel, is een prioriteit voor mij. De laatste 10 jaar heeft de Regie der Gebouwen een bedrag geïnvesteerd van in totaal ongeveer 25 miljoen euro voor verschillende renovaties en herinrichtingen op deze wetenschappelijke site, die 3 federale instellingen huisvest: de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB), het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie (BIRA).
Bovendien toont de installatie van 185 fotovoltaïsche zonnepanelen op het dak van het KMI-station aan dat het koolstofvrij maken van de overheidsgebouwen een belangrijke prioriteit is voor mij. Op die manier verminderen we de CO2-uitstoot van de Staat met 26 ton per jaar. Een stap in de goede richting.” zegt Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de Regie der gebouwen.

“De renovatie van de daken vertegenwoordigt een belangrijk deel van de investeringen die voor deze site zijn gedaan aangezien de site maar liefst 12.500 m² aan daken telt. De Regie der Gebouwen heeft er ook voor gezorgd dat het milieu op een duurzame manier wordt beschermd. In totaal hebben wij 270 fotovoltaïsche zonnepanelen en drie groendaken op de site voorzien”, aldus Laurent Vrijdaghs, Administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen.

Recente renovaties

In 2020 heeft de Regie der Gebouwen de installatie van 185 nieuwe fotovoltaïsche zonnepanelen op de gerenoveerde daken van twee gebouwen van het KMI en de KSB voltooid. Deze zullen de CO2-productie met ongeveer 26 ton per jaar verminderen. De plaatsing van deze fotovoltaïsche zonnepanelen werd gecombineerd met de renovatie van het dak van een ander KMI-gebouw.

Ze heeft ook de renovatie afgerond van het dak van de ambtswoning van de KSB, dat ook wel “het Huis van de elektricien” genoemd wordt. En het gebouw “Noordelijk Paviljoen” werd opnieuw ter beschikking gesteld van het KMI. Het gebouw werd volledig gerenoveerd en heringericht tot een ruimte uitgerust om er vergaderingen en/of recepties te organiseren.

Nog in 2020 heeft de Regie der Gebouwen de grondige renovatie uitgevoerd van de gang van de KSB naar aanleiding van infiltratieproblemen en van het seismologisch archieflokaal.

Tot slot, begin 2021 heeft de Regie der Gebouwen de herinrichtingswerken afgerond van de zone waar diwaterstofgas wordt gewonnen. Dit gas dient voor het oplaten van weerballonnen in de atmosfeer.

Momenteel zijn er werken bezig in de oude directeurswoning van het KMI. Het gebouw wordt heringericht in verschillende studio’s voor wetenschappers die tijdelijk op de site verblijven, in kantoren en in klassevolle conferentiezalen.

De daken van de gebouwen Mire Zuid van de KSB en het datacenter van het BIRA worden ook gerenoveerd.

Toekomstige werken

Bovenop de lopende onderhoudswerken, voorziet de Regie der Gebouwen verschillende projecten voor de komende jaren zoals de renovatie en de uitbreiding van het atelier van het BIRA.
Meer info over de eerdere, lopende en toekomstige werken op de webpagina over dit project 

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Bouwheer: Regie der Gebouwen

Dak van de ambtswoning van de KSB
Aannemer: BMS Entreprises
Duur van de werken: zomer 2020
Kostprijs van de werken: ongeveer 25.000 euro
Dak gebouw E van het KMI + 180 fotovoltaïsche zonnepanelen op het KMI en de KSB
Aannemer dak: Troiani et fils
Plaatsing fotovoltaïsche zonnepanelen: Volteco
Duur van de werken: maart 2020 - december 2020
Totale kostprijs van de werken (renovatie dak + plaatsen zonnepanelen): ongeveer 690.000 euro, inclusief btw
Nieuwe zone waar het diwaterstofgas wordt gewonnen
Aannemer: Malice SA
Duur van de werken: september 2020 - februari 2021
Kostprijs van de werken: ongeveer 430.000 euro, inclusief btw
Noordelijk Paviljoen
Aannemer: ACP Contracts
Kostprijs van de werken: ongeveer 400.000 euro, inclusief btw
Renovatie gang van de KSB
Aannemer: ELR Bouw
Duur van de werken: februari 2020 - september 2020
Kostprijs van de werken: ongeveer 126.000 euro, inclusief btw
Renovatie archiefruimte voor seismologie
Aannemer: ELR Bouw
Duur van de werken: oktober 2020 - december 2020
Kostprijs van de werken: ongeveer 72.000 euro, inclusief btw