30 aug 2002 17:00

Paracommando-oefening in Benin

Op voorstel van de Minister van Landsverdediging, de heer André Flahaut, keurde de Ministerraad het afsluiten van een overeenkomst (*) goed, betreffende het zeetransport van militair materieel van Zeebrugge (België) naar Cotonou (Benin) en terug.

Op voorstel van de Minister van Landsverdediging, de heer André Flahaut, keurde de Ministerraad het afsluiten van een overeenkomst (*) goed, betreffende het zeetransport van militair materieel van Zeebrugge (België) naar Cotonou (Benin) en terug.

Het sluiten van een overeenkomst is noodzakelijk om het zeetransport van de organieke voertuigen en van de nodige uitrusting te realiseren en te garanderen binnen de vooropgestelde termijnen. Een militaire eenheid, het 3de bataljon Para Commando, moet in Benin deelnemen aan een militaire oefening. In functie van de planning van de oefening moet het materieel ontladen worden in de haven van Cotonou op 9 oktober 2002 en herladen worden op 1 november 2002 voor de terugkeer naar de haven van Zeebrugge. Het is onontbeerlijk dat het laden te Zeebrugge gebeurt uiterlijk op 28 september 2002 en dat er bijgevolg vóór die datum een vervoercontract wordt afgesloten.