12 okt 2001 17:00

Paritair overlegorgaan in de sector van het verzekeringswezen, van de
kredietinstellingen en van de gereglementeerde markten