22 sep 2017 12:54

Partnergeweld niet enkel een privéprobleem

Brussel, 22 september 2017 – Vandaag stelt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de resultaten van de enquête ‘Achtervolgt partnergeweld je op het werk?’ voor. Uit een bevraging van ongeveer 2000 Belgische werknemers, blijkt dat partnergeweld wel degelijk een impact heeft op het functioneren van een slachtoffer en diens collega’s. 72,9% van de slachtoffers stelde dat het geweld een impact had op hun werk. Bij 7,8% kwam de (ex-)partner zelfs op de werkvloer. De cijfers bevestigen dat partnergeweld niet enkel een privéprobleem is en dat elke werkgever kan geconfronteerd worden met de gevolgen van partnergeweld. De werkomgeving zou dan ook een rol kunnen spelen in de strijd tegen partnergeweld.

De impact van partnergeweld op de werkomgeving in cijfers

28% van de respondenten gaf aan ooit het slachtoffer te zijn geweest van partnergeweld, waarvan 8,2% dit meemaakte in de laatste 12 maanden. 72,9% van deze slachtoffers stelde dat het geweld een impact had op hun functioneren op het werk. Deze slachtoffers waren voornamelijk moe (30,7%), afgeleid (29%) of fysiek/mentaal onwel (21,2%). 40,8% van de werknemers die te maken hadden met partnergeweld rapporteerde door dit geweld ongepland afwezig te zijn op het werk. 29% van de slachtoffers ontving gewelddadige telefoontjes of berichten, bij 7,8% kwam de (ex-)partner zelfs op de werkvloer. Een slachtoffer getuigde: “[mijn (ex-)partner was een] bedreiging op het werk, de bazen konden hem niet onder controle krijgen”.

Uit de bevraging blijkt dat ook collega’s vaak bezorgd zijn over de gewelddadige thuissituatie van hun collega (28,5%). Ongeveer 10% zei dat hun werk er onder leed. Een collega van een slachtoffer getuigde in de enquête: “Het moeilijke is soms dat de collega minder functioneert, maar het werk (thuis weg zijn) wel nodig heeft. Dit maakt het als collega lastig (werk moeten overnemen terwijl het al druk is), maar [er is] toch begrip voor de situatie”.

Partnergeweld kan ook gevolgen hebben voor de werkgevers, stelt Vice-eersteminister en minister van Werk, Kris Peeters: “Partnergeweld heeft een gigantische impact op onze samenleving. Er is uiteraard in de eerste plaats een bijzonder groot menselijk lijden. Maar dit probleem zorgt ook voor een bredere maatschappelijke en economische impact. De afwezigheden, onderbrekingen en stress die voorvloeien uit partnergeweld zorgen in België voor een productieverlies van 288 miljoen euro per jaar. We hebben al een bijzonder sterke wet over welzijn op het werk. Extra regels zijn dus niet nodig. Wel moedig ik de bedrijven aan om hun sociale diensten, bedrijfspsychologen en arbeidsgeneesheren open te stellen om slachtoffers van partnergeweld te helpen. Ze kunnen levensbelangrijk advies geven en doorverwijzen naar gespecialiseerde instellingen. Deze enquête moét een eye-opener zijn. België is hiermee een voorloper. Wij zijn het op één na eerste Europese land dat deze enquête heeft afgenomen. Nu is het zaak hiermee aan de slag te gaan en dit probleem aan te pakken. Dit is in het belang van de slachtoffers én in het belang van elk bedrijf dat haar productiviteit op peil wil houden.”

Een specifieke aanpak voor partnergeweld

63,9% van de respondenten ziet een opportuniteit in het aanpakken van partnergeweld vanuit de werkomgeving. Maatregelen zoals sensibiliseren, een luisterend oor, opleiding, een veiligheidsbeleid of verlof zouden volgens hen de gevolgen van partnergeweld op het werk kunnen verminderen.

Dat partnergeweld een specifieke aanpak nodig heeft, verduidelijkt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut: “Anders dan andere persoonlijke situaties die een impact kunnen hebben op de werkvloer, rust op partnergeweld nog steeds een groot taboe, zowel voor slachtoffers als voor daders. De drempel om hulp te zoeken ligt daardoor ook hoog. Een eenvoudige, pragmatische aanpak, zoals een goede doorverwijzing ter zake en een luisterend oor, kan al veel betekenen voor betrokken werknemers en hun collega's.”

Partnergeweld is een groot probleem. Het wordt onderschat en valt moeilijk aan te pakken”, vult Zuhal Demir, staatssecretaris voor Gelijke Kansen aan. “Je draagt de gevolgen mee tot op het werk: je voelt je moe, je hebt concentratieproblemen en je bent vaak afwezig. Ik strijd tegen partnergeweld door de Family Justice Centers te steunen en goede informatie ter beschikking te stellen. Het probleem aanpakken vanuit verschillende hoeken doet slachtoffers sneller en gemakkelijker de weg vinden naar de hulpverlening.

Goede praktijken en beleid omtrent de problematiek bestaan reeds in het buitenland. Daarom organiseert het Instituut vrijdag 22 september een internationale conferentie, waar het Europees Verbond voor Vakverenigingen, de Internationale Arbeidsorganisatie en the Coorperate Alliance Against Domestic Violence komen spreken. Deze conferentie wil een impuls geven aan een mogelijk beleid waarbij de Belgische werkgevers (publieke en privésector) een rol opnemen in de strijd tegen partnergeweld. Het Instituut legt op deze conferentie zijn ontwerp van aanbevelingen voor ter discussie.

Perscontact

Liesbet Vanhollebeke
E-mail: liesbet.vanhollebeke@igvm.belgie.be
Tel.: 02 233 41 75
http://igvm-iefh.belgium.be

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de strijd tegen elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht. We doen dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen.