21 mei 2015 15:37

Partnerorganisaties van de multilaterale samenwerking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vastlegging van de partnerlanden van de multilaterale samenwerking.

Overeenkomstig het regeerakkoord wordt het aantal multilaterale partnerorganisaties van de Belgische samenwerking verminderd van 20 naar 15 om versnippering te vermijden en de complementariteit tussen multilaterale en gouvernementele samenwerking te verhogen.

De 15 multilaterale organisaties zijn:

 • Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
 • International Labour Organization (ILO)
 • World Health Organization (WHO)
 • International Organization for Migration (IOM)
 • United Nations Development Programme (UNDP)
 • Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women)
 • United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
 • Global Fund to fight Aids, Tuberculosis, and Malaria (GFATM)
 • United Nations Joint Programme on HIV/AIDS (UNAIDS)
 • United Nations Population Fund (UNFPA)
 • United Nations Children's Fund (UNICEF)
 • United Nations Environment Programme (UNEP)
 • Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR)
 • World Bank Group (inclusief het Heavily Indebted Poor Countries Initiative (HIPC), het Global Environment Facility (GEF), het Global Partnership for Education (GPE), het Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI), de International Development Organisation (IDA), de International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), het African Development Fund (ADF) etc.
 • Het Internationaal Muntfonds (IMF) / Tax Policy and Administration Topical Trust Fund (TPA TTF) 

De ministerraad heeft bovendien een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de humanitaire hulp, om het UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) als partnerorganisatie voor de humanitaire hulp aan te duiden.