14 mei 2002 17:00

Partnerschapovereenkomst tussen de Staten van Afrika, het Caribisch ge
bied en de Stille Oceaan, en de Europese Unie