04 jun 2004 17:00

Partnerships tussen ondernemingen en universiteiten

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, ging de Ministerraad akkoord met de inwerkingtreding van de uitbreiding van de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor partnerships tussen ondernemingen en universiteiten, hogescholen of wetenschappelijke instellingen.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en mevrouw Fientje Moerman, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, ging de Ministerraad akkoord met de inwerkingtreding van de uitbreiding van de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor partnerships tussen ondernemingen en universiteiten, hogescholen of wetenschappelijke instellingen.

Op de Ministerraad van 16 januari 2004 werd besloten de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing van 50% voor onderzoekers, die sinds 1 oktober 2003 reeds van toepassing is voor universiteiten en hogescholen, vanaf 1 juli 2004 uit te breiden naar meer dan 70 wetenschappelijke instellingen. Er werd tevens beslist deze maatregel vanaf 1 januari 2005 uit te breiden naar privé-ondernemingen waar onderzoekers werken in het kader van onderzoeksovereenkomsten met universiteiten, hogescholen of wetenschappelijke instellingen. Tegelijk leidt de maatregel tot: - een verlaging van de onderzoekskosten in België; - de totstandbrenging van een verband tussen onderzoek in ondernemingen en onderzoek in universiteiten, hogescholen en instellingen voor wetenschappelijk onderzoek; - een verankering van ondernemingen in de Belgische onderzoekswereld. Aangezien de maatregel op 1 januari 2005 van kracht moet worden, zal de aanpassing gebeuren via de programmawet van eind 2004.