29 sep 2004 15:45

PB- DHL

Het federale kernkabinet heeft vandaag per brief aan DHL laten weten dat uit de gesprekken die gevoerd werden tussen de verschillende regeringen enerzijds en DHL anderzijds de verdere ontwikkeling van het koeriersbedrijf op de luchthaven van Zaventem tot een totaal aantal nachtbewegingen voor DHL van 22.000 per jaar, slechts mogelijk is indien aan een aantal noodzakelijke voorwaarden inzake vlootvernieuwing wordt voldaan. De regering vraagt dan ook aan DHL een duidelijke verbintenis terzake.

Het federale kernkabinet heeft vandaag per brief aan DHL laten weten dat uit de gesprekken die gevoerd werden tussen de verschillende regeringen enerzijds en DHL anderzijds de verdere ontwikkeling van het koeriersbedrijf op de luchthaven van Zaventem tot een totaal aantal nachtbewegingen voor DHL van 22.000 per jaar, slechts mogelijk is indien aan een aantal noodzakelijke voorwaarden inzake vlootvernieuwing wordt voldaan. De regering vraagt dan ook aan DHL een duidelijke verbintenis terzake.

Concreet wordt aan DHL gevraagd dat de bijkomende intercontinentale nachtvluchten die vanaf 2011 in Zaventem zouden gebeuren via nieuwe geluidsarmere toestellen van bvb. het type B777 in plaats van de huidige toestellen MD11. Met de huidige toestellen MD 11 zullen, zoals reeds werd overeengekomen, nog maximum 4 bewegingen per nacht kunnen gebeuren tot 2014 (d.i. 5 jaar na de beschikbaarheid van gelijkwaardige geluidsarmere cargotoestellen op de markt), waarna ook deze 4 bewegingen met geluidsarmere toestellen moet uitgevoerd worden. Uit officiële bron verneemt de federale regering dat de B777-200LR met QC<8 in zijn cargoversie leverbaar is in de loop van 2009 indien dit meteen aan de producent kenbaar wordt gemaakt. De federale regering vraagt dan ook aan DHL om zo spoedig mogelijk te laten weten of zij kunnen instemmen met deze vereisten inzake vlootvernieuwing. Deze brief werd tevens aan de gewestregeringen overgemaakt.